Scoring kredytowy – czym jest i jak go sprawdzić?

Scoring kredytowy – czym jest i jak go sprawdzić?

Nie wiesz, jakie masz szanse na uzyskanie kredytu gotówkowego lub hipotecznego? Chcesz dowiedzieć się, czym jest scoring kredytowy? Szukasz sposobu na sprawdzenie swojego scoringu kredytowego? Sprawdź, co to jest scoring kredytowy! Zobacz, jakie są rodzaje i co na nią wpływa! Dowiedz się, jak obliczyć punktację i poprawić scoring, aby otrzymać pożyczkę!

Co to jest scoring kredytowy?

Scoring kredytowy to ocena punktowa wiarygodności kredytobiorcy, którą wystawia kredytodawca. Kiedy starasz się o kredyt, to bank poddaje Cię ocenie, aby sprawdzić, jak duże ryzyko kredytowe poniesie podczas udzielenia pożyczki. Większe szanse na przyznanie kredytu mają osoby, które otrzymają dużą ilość punktów. Niski scoring kredytowy nie oznacza, że od razu otrzymasz negatywą decyzję kredytową, jednak sama procedura może być nieco trudniejsza.

Jakie są rodzaje scoringu kredytowego?

Bank korzysta z różnych rodzajów scoringu w celu oceny wiarygodności kredytowej klienta. Przede wszystkim liczy się dobra historia kredytowa oraz zdolność kredytowa kredytobiorcy. Dodatkowo banki i inne instytucje finansowe posługują się kilkoma rodzajami scoringu. Sprawdź, czym różni się scoring aplikacyjny, behawioralny i fraudowy.

Scoring behawioralny

W przypadku scoringu behawioralnego sprawdzana jest historia poprzednich zobowiązań. Bank szczególnie zwraca uwagę na to, w jaki sposób były spłacane przeszłe zobowiązania. Co więcej, instytucja sprawdzi również uśredniony miesięczny obrót na koncie. Takie informacje pozwolą na analizę i ocenę, jak klient będzie podchodził w przyszłości do kolejnych zobowiązań. Warto zaznaczyć, że scoring behawioralny zazwyczaj przeprowadzany jest na obecnych klientach.

Scoring aplikacyjny

Scoring aplikacyjny zwykle dotyczy nowych klientów banków i jest oparty o kartę aplikacyjną. Podczas składania wniosku kredytowego w banku konieczne będzie wypełnienie danych majątkowych oraz osobistych, które będą wskazywać na Twoją sytuację finansową. Na podstawie takich informacji bank będzie mógł ocenić Twój scoring kredytowy.

Scoring fraudowy

Potencjalny kredytobiorca może zostać również poddany scoringowi fraudowemu, który określi, jak wysokie jest prawdopodobieństwo wystąpienia nadużyć finansowych u potencjalnego kredytobiorcy.

Co wpływa na scoring kredytobiorcy?

Na scoring kredytowy wpływ ma kilka czynników, które pozwalają zwiększyć szanse na otrzymanie kredytu. Banki głównie dzielą wszystkie czynniki na jakościowe oraz ilościowe. Do czynników jakościowych należy zaliczyć:

 • stan cywilny,
 • wykonywany zawód,
 • wykształcenie,
 • płeć,
 • status mieszkaniowy.

Z kolei czynniki ilościowe obejmują takie dane, które można przedstawić w liczbach. Bank będzie zainteresowany sprawdzeniem:

 • ilości środków na rachunku bankowym,
 • wysokością dochodów w skali miesiąca,
 • kosztów Twojego utrzymania,
 • liczby osób na utrzymaniu,
 • wysokości aktualnych zobowiązań.

Bank oblicza liczbę punktów na podstawie analizy wszystkich powyższych czynników, co stanowi miarę oceny scoringu kredytowego.

Jak sprawdzić scoring bankowy?

Jeśli chcesz sprawdzić scoring kredytowy przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu w banku, to wystarczy, że sprawdzisz własny raport BIK. Biuro informacji kredytowej umożliwia raz na 6 miesięcy sprawdzić raport BIK zupełnie za darmo. Z reguły osoby posiadające dobrą ocenę punktową BIK, posiadają również dobry scoring BIK. Jeśli jednak wykorzystasz szansę darmowej weryfikacji, to ponowne pobranie raportu w BIK kosztuje 39 zł. Jeśli potrzebujesz pomocy w określeniu swojego scoringu, to możesz skorzystać z doświadczonego doradcy kredytowego, który podpowie i doradzi w zakresie oceny Twojejsytuacji kredytowej.

Jak sprawdzić scoring bankowy?

W jaki sposób oblicza się punktację scoringu kredytowego?

Niestety każda z instytucji finansowych ma swoją własną metodologię, którą wykorzystuje, aby oceniać scoring kredytowy swoich klientów. Wysoki scoring bankowy umożliwia zaciągnięcie zobowiązania. Niestety nie da się samodzielnie wyliczyć punktacji i sprawdzić, jaka będzie nasza ocena scoringowa. Wszystko przez to, że banki w różny sposób oceniają poszczególnie czynniki. Możesz jednak szacunkowo ocenić wynik scoringu, przez sprawdzenie swojej historii kredytowej. Duży wpływ na Twój scoring ma terminowe spłacanie zobowiązań oraz zdolność kredytowa stąd, jeśli jesteś pewny tych dwóch czynników, to nie musisz obawiać się o odmowę kredytową.

Jak poprawić scoring, aby otrzymać kredyt od banku?

Jeśli obawiasz się zbyt niskiego scoringu kredytowego, to istnieje kilka możliwości, które mogą wpłynąć na Twoją ocenę scoringową. Przede wszystkim pamiętaj o dotrzymywaniu terminów spłaty zobowiązań, tak aby bank widział, że może Ci zaufać. Dodatkowo, jeśli możesz, to zrezygnuj z karty kredytowej, która nie jest zbyt przychylnie traktowana przez banki. Szczególnie gdy starasz się o wysoki kredyt hipoteczny czy gotówkowy. Co więcej, zastanów się nad możliwością zwiększenia swoich zarobków, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie pożyczki o interesującej Cię wysokości. Ponadto postaraj się, aby pracodawca zapewnił Ci stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Podsumowanie

 • Scoring kredytowy to ocena wiarygodności wnioskodawcy, który stara się o pożyczkę. Bank weryfikuje, jakie poniesie ryzyko przy udzieleniu kredytu danemu kredytobiorcy.
 • Dobry scoring kredytowy umożliwia uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej.
 • Instytucje finansowe podczas oceny swoich klientów wykorzystują różne rodzaje scoringu. Dotychczasowi klienci banku zwykle są poddawani scoringowi behawioralnemu, w którym sprawdza się historię poprzednich zobowiązań. Nowi klienci poddawani są tzw. scoringowi aplikacyjnemu. Ten rodzaj scoringu analizuje dane majątkowe i osobiste potencjalnego kredytobiorcy. Na ich podstawie bank wystawia ocenę scoringową. Natomiast scoring fraudowy ocenia ryzyko wystąpienia nadużyć finansowych klienta.
 • Na scoring kredytobiorcy wpływ mają czynniki ilościowe oraz jakościowe. Do czynników ilościowych zalicza się wysokość środków na rachunku bankowym, koszty utrzymania, liczbę osób pozostających na utrzymaniu, wysokość zobowiązań i dochodów. Czynniki jakościowe, które bank bierze pod uwagę przy ocenie, to wykształcenie, wykonywany zawód, stan cywilny, płeć oraz status mieszkaniowy.
 • Jeśli przed złożeniem wniosku o kredyt chcesz sprawdzić swój credit scoring, to wystarczy, że pobierzesz raport BIK o sobie. Zazwyczaj dobra ocena raportu w BIK, gwarantuje wysoki scoring kredytowy. Raport BIK możesz pobrać raz na pół roku zupełnie za darmo, stąd jest to doskonała możliwość dla osób, które chcą sprawdzić swoje możliwości zaciągnięcia pożyczki.
 • Niestety samodzielnie nie jesteśmy w stanie wyliczyć wyniku scoringu kredytowego. Banki mają różne metody na ocenę, stąd możesz jedynie przewidywać wynik poprzez sprawdzenie raportu BIK, czy historii kredytowej.
 • Aby poprawić swoją sytuację i zwiększyć punktację scoringu, warto uregulować zobowiązania finansowe, a przynajmniej zadbać o regularną i terminową spłatę. Co więcej, warto zrezygnować z karty kredytowej przed wystąpieniem do banku z wnioskiem o udzielenie kredytu. Bank przed udzieleniem kredytu sprawdzi również Twoje możliwości finansowe, stąd zadbaj o zatrudnienie na czas nieokreślony, najlepiej na podstawie umowy o pracę.
faq - kredyty

FAQ

Czym jest scoring kredytowy?

Jeśli starasz się o kredyt, to bank przed udzielaniem kredytu zapewne sprawdzi Twój scoring. Jest to forma oceny punktowej, dzięki której bank weryfikuje, czy może udzielić Ci kredytu. Niektóre firmy finansowe korzystają z kilku rodzajów scoringu, w zależności od tego, z jakim klientem mają do czynienia.

Co bank bierze pod uwagę poza scoringiem bankowym?

Poza scoringiem banki zazwyczaj biorą pod uwagę jeszcze kilka ważnych czynników, na których podstawie wydają decyzję. Głównym czynnikiem jest pozytywna historia kredytowa oraz Twoja sytuacja osobista i finansowa. Dla banku ważna jest Twoja wypłacalność oraz koszty miesięczne i stałe wydatki, jakie ponosisz.

Jak szybko poprawić scoring kredytowy?

Jeśli chcesz szybko poprawić scoring kredytowy, wystarczy, że zrezygnujesz ze zbędnych produktów finansowych, takich jak karta kredytowa. Co więcej, warto zadbać o stabilność swojego zatrudnienia. Na wyższy scoring wpływa praca na podstawie umowy o pracę, najlepiej na czas nieokreślony.

Facebook
Zadzwoń